Inner Yoga: Entering The Heart Of The Tradition

Many yoga philosophy books are inaccessible to readers; Inner Yoga is hands-on, accessible, and the kind of book people interested in yoga are likely to read it.

You can deepen your practice by learning the inner meaning of the asanas, the slow controlled breathing necessary for effective meditation, the power of sound in focusing the mind, how to improve your concentration, and how to connect every aspect of your yoga practice to the Divine Source. Let Inner Yoga take you on a journey of self-discovery, exploring through yoga, the rich layers of consciousness in warm, intimate, empowering journey inward.

Yoga-sutra — Hiljaisen mielen tie

Janne Kontalan selkeä suomennos ja kommentaari Yoga-sutra teksteistä.

Se, joka ei hallitse mieltään, elää saman katon alla pahimman vihollisensa kanssa. Modernien joogaoppaiden fyysisestä painotuksesta poiketen Yoga-sutra käsittelee tietoisuuden toimintaperiaatteita. Ajatusten soveltaminen ei edellytä akateemista tutkintoa, notkeutta tai edes joogatunneilla käymistä. Ne on suunnattu jokaiselle, joka etsii ratkaisua ihmiselämän suurimpiin kysymyksiin.

Joogan sydän - Kohti sisäistä harjoitusta

Selkeä ja innostava joogan henkisen ja fyysisen puolen yhdistävä opaskirja

Kirja opastaa yksityiskohtaisesti, kuinka mantra-meditaation työkaluja voi hyödyntää joogassa sekä alkeis- että edistyneellä tasolla. Teos esittelee asana-, hengitys- ja meditaatioharjoitusta sydäntä avaavasta näkökulmasta, joten mukana on hatha- ja raja-joogan lisäksi myös bhakti-joogan työkaluja. Teos esittelee joogan ajatusmaailmaa myös sen keskeisten tekstien, Bhagavad-Gitan ja Yoga-sutran näkökulmasta. Kirja herättää joogan filosofian eloon ja tuo sen keskeiseksi osaksi harjoitusta. Teos on pohjaton aarrearkku joogan henkisestä puolesta ja sisäisestä työskentelystä kiinnostuneille joogasuuntaukseen ja tyylimieltymyksiin katsomatta. Teos antaa tukea ja vastauksia myös jäsenneltyä opaskirjaa kaipaaville jooganopettajille.